Vest-Agder fylkeskommune har avtalt kjøp av en eiendom på 15 dekar i Paradisbukta i Søgne. Begrunnelsen for kjøpet er at deler av eiendommen er et svært attraktivt og intensivt benyttet friluftsområde som bør sikres og utvides med tanke på allmenn bruk. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nylig tatt reguleringsplan for Vestre del av Paradisbukta i Søgne kommune til etterretning. Onsdag besluttet hovedutvalget at for å frigjøre areal til friluftsliv, gis administrasjonen fullmakt til å rive en eksisterende hytte på eiendommen i tråd med reguleringsplanen for området. Det skal også utarbeides en avtale med Midt-Agder friluftsråd om drift, tilsyn og forvaltning av friluftsområdet.

Da fylkestinget vedtok at fylkeskommunen skulle jobbe for å kjøpe Paradisbukta, var dette med sikte på å sikre attraktive strandsonearealer samt å kunne rive eksisterende bebyggelse for å frigjøre ytterligere areal for allmennhetens friluftsliv ved sjøen. Hytta beslaglegger i dag et areal som vil kunne bli et attraktivt oppholds- og aktivitetsområde i et område som ellers preges av fjell og glattskurte svaberg.

Friluftsparken i Søgne driftes og forvaltes av Midt-Agder friluftsråd. Fylkeskommunen foreslår derfor at den nylig ervervede eiendommen innlemmes i Friluftsparken, og at det inngås avtale med friluftsrådet knyttet til drift, tilsyn og forvaltning av området.
Paradisbukta

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 14. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer