Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et selskap som skal eie Stedjan kraftverk i Audnedal kommune og ta ansvaret for byggingen og utleie av kraftverket. Fylkestinget besluttet i møte denne uken enstemmig at fylkeskommunen skal bevilge to millioner kroner til delvis finansiering av etableringen og byggingen av kraftverket. Byremo videregående skole får dermed en unik mulighet til å bygge et minikraftverk i lokalområdet rundt skolen. I tillegg til å etablere en klimavennlig vannbasert energiproduksjon ønsker skolen å utvikle ulike undervisningstilbud knyttet til kraftverket.

Fylkeskommunen og Byremo videregående skole ønsker å etablere et eierselskap. Eierselskapet skal ha ansvaret for å bygge undervisningskraftverket, leie det ut til en profesjonell driver og legge til rette for undervisning.

 Undervisningskraftverket skal inngå i en utdanning av fagarbeidere som el-bransjen har uttrykt et fremtidig behov for. Det er skrevet intensjonsavtale med flere parter hvor det fremgår at bedriftene har behov for lærlinger, og at de ønsker å samarbeide med skolen om å tilby lærlingplasser. Avtalene forutsetter at skolen kan tilby utdanning til elektro vg1, samt elenergi vg2 og industriteknologi vg2.

Undervisningskraftverket skal også være en ressurs for de andre videregående skolene i Vest-Agder. Kraftverket vil kunne anvendes i opplæring innen ulike fagretninger som for eksempel naturfag, teknologi og forskningslære og ulike yrkesfaglige programfag. Kraftverksprosjektet vil kunne være en inspirasjonskilde til valg av høyere utdanning for lokal ungdom

 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2012 | Skriv ut siden