Vest-Agder fylkeskommune skal søke Utdanningsdirektoratet om et femårig forsøk der elever som tar påbygg til studiekompetanse får fritak fra skriftlig sidemålsundervisning. Det besluttet et flertall fylkestinget i dag. Flertallet besto av representantene fra H, KrF, FRP og DEM. Målet med forsøket er å undersøke om økt tid til skriftlig hovedmål vil redusere andel elever som stryker i norsk på påbygg til studiekompetanse, og dermed øke andelen elever som gjennomfører videregående opplæring. Det legges opp til at prosjektet utvikles og gjennomføres i et samarbeid mellom skoleeier, skolene, lærere og elever, med Universitetet i Agder som kompetansemiljø.

Økt gjennomføring er det overordnede målet for videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune. Det innebærer at andel elever som dropper ut av opplæringen må reduseres, og andelen som består alle fag må økes. Norsk på påbygg til studiekompetanse står for en betydelig andel av strykerne. Våren 2012 strøk 12,4 prosent av elevene på påbygg til eksamen i skriftlig hovedmål, og 14,3 prosent i sidemål. Gjennom et femårig prosjekt, der det arbeides systematisk med måloppnåelse i skriftlig hovedmål, vil man undersøke om andelen som stryker i faget reduseres, og om måloppnåelsen i skriftlig hovedmål øker.

 Det har ikke vært forsket på fritak fra skriftlig sidemål på påbygg tidligere.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2012 | Skriv ut siden