For å nå dette målet er det satt opp tre strategiske mål: Skolebiblioteket skal være et pedagogisk verktøy som styrker læringsarbeidet. Det skal bidra til å gi elevene lese- og informasjonskompetanse som setter dem i stand til å fungere best mulig i dagens samfunn. Skolebiblioteket skal være en faglig, sosial og kulturell møteplass i skolen.

Bibliotekene i videregående skole er en integrert del av utdanningssektoren, men skal drives som profesjonelle bibliotek. Bibliotekenes samfunnsoppdrag er å være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosiale, geografiske og økonomiske skillelinjer. Samtidig skal skolebiblioteket støtte og fremme de utdanningsmål som er nedfelt i skolens målsetting og læreplaner.

Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen holder på med et planarbeid som forventes å være ferdig i løpet av 2013. Denne planen vil gi føringer for skolebibliotekene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer