Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti fikk i fylkesutvalget flertall for et fellesforslag til budsjett og økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune. I dag sørget de tre partienes 22 representanter for at vedtaket fra fylkesutvalget også ble vedtatt uten endringer, mot 12 stemmer fra de øvrige partiene. I forhold til fylkesrådmannens forslag innebærer fylkestingets vedtak dermed en økning av bevilgningene til fylkesveiene i Vest-Agder i de kommende fire årene med samlet 94 millioner kroner mer enn det fylkesrådmannen har lagt opp til. I vedtaket ligger også økning av midler til kollektivtransport, flere utdanningstiltak og Vest-Agder idrettskrets.

Innenfor undervisning legges det i økonomiplanen inn bevilgninger til ny skole i Søgne etter at skoleutbyggingen som pågår i Mandal er fullført. Konkret innebærer det en bevilgning på en million kroner i 2015 og fem millioner kroner i 2016. Videre bevilges midler til fortsatt tilbud innen musikk, dans og drama på Lister videregående skole avdeling Lyngdal med 900 000 kroner i 2013 og 2,2 millioner kroner årlig i 2014, 2015 og 2016. Også Fagskolen i Kristiansand vil få bevilget midler til en ekstra deltidsklasse med 400 000 kroner i 2013 og årlig en million kroner hvert år i perioden 2014 til 2016. Ut over dette bevilges 250 000 kroner til utdanningstilbudet Sjøkurs i 2013 og deretter 500 000 kroner i hvert av årene 2014 til 2016.

Det vil også bli lagt inn en tilleggsbevilgning på en million kroner hvert år i økonomiplanperioden fra 2013 til 2016 til Agder Kollektivtrafikk AS.

 Videre vil Vest-Agder Idrettskrets få en tilleggsbevilgning på 300 000 kroner årlig i fire år fremover for å styrke folkehelsearbeidet i Vest-Agder.

 Vidar Kleppe fra Demokratene var den eneste som fremmet nye forslag under fylkestingsdebatten. Han oppnådde imidlertid bare sin egen stemme på sitt eget forslag om at Vest-Agder fylkeskommune bør vurdere å kjøpe Mandal kommunes aksjer i Agder Energi.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2012 | Skriv ut siden