Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA) har vært fødselshjelper for rundt 350 lokale bedrifter i 2012. – Det å starte bedrift kan for mange fortone seg som å gå inn i en jungel. Vi skal unngå at gode ideer blir skrinlagt og hjelpe gründere å komme godt i gang, sier Atle Tjelflaat i forbindelse med et stort oppslag i siste utgave av Regionalnytt fra Kommunal- og regionaldepartementet. Tjelflaat er daglig leder for EVA-senteret, som siden starten i 1992 har vært et kjærkomment tilbud til smarte idèmakere i Vest-Agder og tre kommuner i Aust-Agder. I over 20 år har senteret bistått rundt 500 personer årlig; folk som har forretningsidèer som de ønsker å utvikle til egen næringsvirksomhet.

EVA-senteret er i dag et interkommunalt selskap, eid og finansiert av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. I tillegg bistår Innovasjon Norge, Knutepunkt Sørlandet og NAV med prosjektmidler.

Har hjulpet 5000 bedrifter

- Vårt mål er at flest mulig av dem som kommer i gang skal overleve. Vi fungerer som en såkalt førstelinjetjeneste for kommunene, forteller Tjelflaat.

Førstelinjetjenesten innebærer at EVA har en åpen dør for alle som har planer om å starte sin egen virksomhet. Tall fra EVA viser at omtrent hver fjerde person som er innom for rådgivning starter egen virksomhet i løpet av første året. Tjelflaat anslår at EVA har hjulpet rundt 5 000 bedrifter i løpet av den tiden senteret har eksistert.

Gunstig dynamikk

Tjelflaat sier at rollen til EVA-senteret har vist seg å være viktig for det lokale nyskapingsmiljøet på Sørlandet: -Analyser har vist at samfunnet får tilbake mellom tre og fire kroner per krone som benyttes til etablerertilskudd og til driften av EVA. Det er en gunstig dynamikk i dette, og den ønsker vi å videreføre, sier Tjelflaat.

Eva - Senterets Logo - MiniformatFakta om EVA-senteret:

Senteret har eksistert siden 1992 og er i dag et interkommunalt selskap støttet av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

EVA skal bidra til at mennesker utvikler ideèr, ved å gi etablereren best mulig faglig bistand relatert til behov.

Senteret tilbyr kurs i etablering, individuell rådgivning, spesialkurs innenfor økonomi og markedsføring.

EVA har kontorlokaler og tjenester disponible for selskaper som trenger det.

Etablerersenter Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2012 | Skriv ut siden