ØKS-programmet - Øresund-Kattegat-Skagerrak - åpner nå for en ny søknadsrunde med deadline 1. mars 2013. Søknadene gjelder prosjekt innenfor områdene turisme, marint samarbeid og grensehindringer. Vest-Agder er med i dette interreg-programmet Målet med å lyse ut midler innenfor turisme er å øke antall besøkende til regionen og utvikle regionen som turistattraksjon, herunder utvikle området som en grenseoverskridende destinasjon. Formålet med utlysningen innenfor marint samarbeid er å forbedre teknologi og kunnskap i både nye og eksisterende bedrifter og i organisasjoner for å forbedre maritim sikkerhet og beredskap i området. Det er cirka 2,2 millioner euro til rådighet innenfor disse områdene.

Programmet ønsker også prosjektsøknader med tydelig fokus på grenshinderproblematikk, enten innenfor arbeidsmarkedet eller på utdanningsområdet. Innenfor disse områdene er det rundt 1 million euro til rådighed.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden