Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen. Forskriften vil gjelde fra 1. juli 2013. Det er i Statsbudsjettet for 2013 foreslått 20 millioner kroner årlig til fylkeskommunene, som kompensasjon for de merutgifter som vil følge av kravene i forskriften. - Forskriften styrker trafikksikkerheten til skoleelever. Alle skolebarn, uavhengig av hvilket fylke de bor i, skal nå ha tilgang til sitteplass med setebelte, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Fylkeskommunene har hovedansvaret for å organisere skoleskyssen i samarbeid med kommunene. Flere fylkeskommuner har prioritert arbeidet med trafikksikkerhet i skoleskyssen, og er kommet langt i å sikre at skoleelever har tilgang til sitteplass med setebelte i skolebussen. Andre fylkeskommuner har et stykke igjen å gå. Forskriften sikrer et likt og trygt skoleskysstilbud uavhengig hvor i landet man bor.

På kort sikt kan det for enkelte fylkeskommuner være vanskelig å skaffe nok busser med setebelter og nok sjåfører til å oppfylle kravene som nå vil bli stilt. Forskriften vil derfor inneholde adgang til å gi tidsavgrenset dispensasjon for fylkeskommuner som av disse grunnene ikke klarer å oppfylle kravene innen skolestart 2013.

Forskriften gjelder ikke for skoleskyss som utføres med såkalte bybusser.

Veiledning til forskriften vil publiseres på Samferdselsdepartementets nettsider tidlig 2013.

For flere opplysninger se: Forskrift.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. desember 2012 | Skriv ut siden