EU-kommisjonen har publisert en praktisk guide for å koble sammen smart og bærekraftig vekst til bruk for regionale myndigheter i og utenfor EU. Guiden viser konkrete måter å koble smart og bærekraftig vekst innenfor ulike områder som øko-innovasjon, bio-økonomi og økosystemer samt fornybar energi og tilpasning til klimaendringer. Guiden skal imøtekomme kravene i Europa 2020-strategien som bygger på målene om smart, bærekraftig og inkluderende vekst.

Bakgrunnen er skiftet til lav-karbon og ressurseffektiv økonomi og den globale etterspørselen etter miljøteknologi, miljøvennlige produkter og tjenester og bærekraftig utforming.

Guiden tar sikte på å gi svar på følgende spørsmål:

- Hvorfor smart vekst og bærekraftig vekst utfyller hverandre?
- Hva kan gjøres i regionene for å koble smart og bærekraftig vekst?
- Hvordan bruke EUs regionalpolitikk for å forsterke innovasjonsaktiviteten for bærekraftig
vekst?

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2012 | Skriv ut siden