Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har tildelt årets pris for universell utforming til Vennesla kulturhus. Prisen skal være en stimulans til en person, organisasjon eller gruppe som har gjort en ekstra innsats for å oppnå god tilgjengelighet gjennom universell utforming. Dette som et godt eksempel til etterfølgelse for andre. Det er Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder som i fellesskap deler ut prisen. Den er på 20 000 kroner. Utdelingen av prisen vil finne sted under fylkestinget julemiddag i forbindelse med årets siste fylkestingsmøte 18. desember. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner.

Vennesla kulturhus inneholder bibliotek, kino/flerbrukshall, foaje, kafè og administrasjon. Det kommunale rådet for funksjonshemmede har vært en aktiv deltager i byggeprosessen, som innebærer at viktige hensyn er blitt ivaretatt med hensyn til universell utforming. Det nevnes følgende eksempler på dette:

• Bevisst bruk av kontrastfarger på overflater som gulv, vegg og tak.
• Fokus på lys/reflekser.
• Visuelle og taktile ledelinjer.
• Etablering av heis i nybygget som også betjener det "gamle" samfunnshuset.

Dette sikrer tilgjengelighet til dette bygget også med rullestol, noe som tidligere ikke var mulig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. desember 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)