• Statistikk- og Analyseportal for Agder
  av Birnbrich, Manuel, 20.11.12

  Statistikk- og Analyseportal for Agder

  Den 3. September tiltrådte Espen Moseidjord som prosjektleder for prosjektet Statistikk- og...

  Les mer
 • av Birnbrich, Manuel, 20.11.12

  Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 vedtatt

  Fylkestinget har vedtatt Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 den 31. oktober....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 12.10.12

  Fylkeskommunen foreslår flere samarbeidstiltak til ny handlingsplan for Universitetsbyen Kristiansand

  Vest Agder fylkeskommune har fått Handlingsplan 2012-15 for Universitetsbyen Kristiansand på høring....

  Les mer
 • Reiselivsnæringens fokus må være på mulighetsområder, tilgjengelighet og samarbeid
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

  Reiselivsnæringens fokus må være på mulighetsområder, tilgjengelighet og samarbeid

  Nærmere et femtitalls aktører fra kystkultur, reiselivsbedrifter, interesseorganisasjoner og det...

  Les mer
 • av Jentoft, Elisabeth Berge, 23.08.12

  Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Aktivitetsmidler 2012. Søknadsfrist: 15. sept.

  Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til utviklingstiltak som fører til økt fysisk...

  Les mer
 • av Reed, Lisbeth, 27.06.12

  Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016: Høring og offentlig ettersyn

  Fylkestinget i Vest-Agder foreslår at det utarbeides fire nye planer og strategier i perioden...

  Les mer
 • Nytenkning innen byplanlegging vekker positiv respons
  av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

  Nytenkning innen byplanlegging vekker positiv respons

  Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune er med i et treårig nordisk prosjekt hvor søkelyset...

  Les mer
 • av Vatne Førsvoll, Åse, 22.03.12

  "Byer og mennesker", workshop-serie med Gehl Architects

  Workshop'ene er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Aust og Vest Agder fylkeskommuner inviterte...

  Les mer
 • Vil ha et nasjonalt forskningssenter i Agder
  av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

  Knut Brautaset fortsetter som leder av Regionalt forskningsfond Agder

  Det er nå klart hvem som skal være representert i fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder for...

  Les mer

Regionalt forskningsfond Agder: 5,7 millioner kroner til fire hovedprosjekter

Styret i Regionalt forskningsfond Agder innvilget 31. januar 2012 fire søknader til fondet på inntil 5,7 millioner kroner. Søknadene var sendt inn til utlysningen med søknadsfrist i oktober 2011. To...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.12