• Helene Bjerke Fredheim
  av Torkelsen, Jan H., 27.02.13

  Fylkeskommunens praksis rundt lærerløse timer i tråd med gjeldende lovverk

  Fylkestingsrepresentant Helene Bjerke Fredheim fra Fremskrittspartiet hadde innsendt en...

  Les mer
 • Elevdemokrati
  av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

  Finansiering på plass for etableringen av et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder

  Fylkestinget gikk i desember i fjor inn for at det opprettes et medvirkningsorgan for unge i...

  Les mer
 • Liv Signe Navarsete Statsråd
  av Torkelsen, Jan H., 11.02.13

  Ny nettportal for forslag frå innbyggjarane

  Eit nytt tilbod frå Kommunal- og regionaldepartementet gjer at alle no kan nytte internett til å...

  Les mer
 • Politisk Samordningsgruppe
  av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

  Regionfokuset er på kommunikasjon, utdanningsløp og klimavennlig energi

  Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 fastsatte denne uken at hovedfokuset i år skal...

  Les mer
 • Torunn Lauvdal
  av Torkelsen, Jan H., 06.02.13

  Regionplanpolitikerne skal si sitt om fusjons-alternativet for UiA og HiT

  Rektor Torunn Lauvdal fra Universitetet i Agder redegjorde tirsdag i Politisk styringsgruppe for...

  Les mer
 • Inga Marte Thorkildesen Statsråd
  av Torkelsen, Jan H., 06.02.13

  Debattbok til førstegangsvelgere lansert

  Debattboken Sånn er det bare deles ut til alle elever i 2. og 3. klasse i videregående skole og er...

  Les mer