Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ett ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Finsland i Songdalen kommune. Løyvet er ledig fra 1.juli 2013.

Søkere som ønsker å bli vurdert til løyvet må sende inn søknad med alle nødvendige vedlegg innen 1.mai 2013.

Yrkestransportloven stiller krav om vandel, økonomi og faglig kompetanse, dette kan du lese mer om her. Søker må dokumentere eventuell ansiennitet som drosjesjåfør, og ved to års ansiennitet har man fortrinnsrett til ledig løyve. Søkere som har startet eller vil starte på løyvekurs for å kvalifisere seg, kan komme i betraktning dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere.

Spørsmål kan rettes til Anne Siri S. Uleberg på telefon 38 07 47 84.

Søknad sendes Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

 

 

av ask, publisert 25. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer