Fylkesvaraordfører Thore Westermoen var på offensiven da han mandag åpnet et fremtidsverksted om Sørvestbanen i Kristiansand. –Sørvestbanen er et fantastisk prosjekt – en genistrek. Han fulgte imidlertid raskt opp med en tankevekker. -VI må ha en politikk hvor det jobbes for å bygge hele landet. Det er ikke i tråd med dette, og heller ikke ønskelig, med en konsentrering av utbygging og satsing i og rundt Osloregionen, sa han og oppfordret befolkning, interesseorganisasjoner, kommer og alle gode krefter til å mobilisere for Sørvestbane-prosjektet.

Han trakk frem flere utredninger som dokumenterer at Sørvestbanen er det jernbaneprosjektet som vil gi mest samfunnsnytte og være mest økonomisk gunstige i landet. Han viste samtidig til mangelfull vektlegging av regionale effekter i mange sammenhenger. –Samferdselssatsinger har store regionale effekter, men disse har ingen plass i de samfunnsøkonomiske regnestykkene. Både veiprosjekter og jernbaneprosjekter kommer nesten alltid ut med negativ netto nytte. Dette er noe alle vet er feil, fastslo Westermoen, som også er leder av Jernbaneforum Sør.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer