Nå skal naturfagundervisningen på yrkesfag bli mer yrkesrettet, slik at elevene får en opplæring som er tettere knyttet til det yrket de utdanner seg til. -Ikke alle elever på yrkesfag ser nytten av fellesfag som norsk, engelsk, matte og naturfag. De ser ikke hvordan denne delen av opplæringen er relevant i deres framtidige voksenliv og yrkesliv. Derfor har vi jobbet med å gjøre disse fagene mer praktiske og yrkesrettede, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringens Ny GIV-prosjekt handler om å øke andelen ungdommer som fullfører og består videregående opplæring. FYR prosjektet er etablert for å gjøre undervisningen i fellesfagene norsk, matematikk og engelsk mer relevant og yrkesrettet.

De nasjonale sentrene for lesing, skriving, matematikk og fremmedspråk har det faglige ansvaret for utviklingsarbeidet for sine fag i FYR prosjektet. I matematikk, engelsk og norsk er det allerede opprettet nettverk med lærere fra hvert fylke som har ansvar for å være pådrivere for økt yrkesretting på skolene i sine fylker. I tillegg er det utviklet nye undervisningsressurser som skolene kan benytte.

Fra 2013 utvides prosjektet til også å omfatte naturfag på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

-Vi får mange tilbakemeldinger om at dette arbeidet har forbedret kvaliteten på undervisningen i fellesfagene, og økt motivasjonen og læringen blant elevene. Derfor utvider vi nå ordningen til å gjelde naturfag også, sier Halvorsen.

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal ha det faglige ansvaret for yrkesrettingen av naturfagundervisningen i FYR prosjektet. Alle fylkeskommunene er invitert til å engasjere en lærer i minimum 25 prosent stilling for deltagelse i et nasjonalt fagnettverk samtidig som de skal arbeide med utvikling og spredning i eget fylke. Utgiftene til dette dekkes av Kunnskapsdepartementet.

Bakgrunn: FYR står for fellesfag, yrkesretting og relevans. FYR-prosjektet har som formål å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Prosjektet inngår i Ny GIV og er ett av flere tiltak for å øke gjennomføringen. Det er opprettet et nettverk med lærere fra hvert fylke som har ansvar for å drive spredningsarbeid og stimulere til god undervisningspraksis i sine fylker.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer
 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer