Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om det pågående byggeprosjektet på Mandal videregående skole. Prosjektleder Steinar Bretvik opplyste at byggene vil bli ferdige til skolestart 2014. Det var opprinnelig planlagt at de skulle være ferdig ved årsskiftet 2014/2015. Det vil imidlertid ut over høsten 2014 bli gjennomført en del utendørs arbeider, blant annet av landskapsmessig karakter.

Investeringsrammen er beregnet til å ville ligge på 230 millioner kroner. Prosjektlederen opplyste at prosjektet så langt ser ut til å kunne bli gjennomført innen kostnadsrammen. Han opplyste også at det legges opp til å justere noe på innholdet i prosjektet, uten at det vil ha kostnadsmessig betydning.

Det vil være fordelaktig å oppgradere energisystemene. Det vil også kunne bygges et nytt IKT-bygg på rundt 70 kvadratmeter. Dette vil frigjøre lagerlokaler i skolens eksisterende bygg. Det er aktuelt å oppgradere skolens kantine hvor det vektlegges kjøle- og frysefasiliteter. Det er også ønskelig å oppgradere fasadekledningen fra stålplater til tegl.

Fylkesutvalget er tilfreds med at det er god fremdrift i prosjektet. Fylkesordfører Terje Damman  understreket viktigheten av at byggeprosjektet gjennomføres innen den økonomiske rammen fylkestinget har fastsatt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer