- Skal vi nå målsettingen om økt matproduksjon i Norge trenger vi flere fagpersoner med god kompetanse i hele verdikjeden. Vi må derfor ha mer kunnskap om hvordan vi skal innrette utdanningen i de tradisjonelle landbruksfagene, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. Landbruks- og madepartementet har nå lagt ut et oppdrag til åpen konkurranse der det skal gjøres en evaluering av landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, og en kartlegging behovet for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå.

Formålet med oppdraget er å innhente kunnskap som  kan inngå i vurdering av kvalititet og innhold i utdanningen i de tradisjonelle landbruksfagene på videregående nivå og fagskolenivå. Denne kunnskapen vil være grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som bør settes i verk for å imøtekomme landbrukssektorens kompetansebehov på kort og lang sikt.

 Hovedvekten i oppdraget vil være på landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå.  Det skal foretas en helhetlig vurdering av strukturen i naturbruksutdanningen, og om den er funksjonell for å møte hele landbrukssektorens behov for fagpersoner med rett kompetanse. Det skal vurderes om dagens utdanning i tradisjonelle landbruksfag i videregående har god nok kvalitet og om den fyller landbrukssektorens behov. Det skal vurderes hvordan yrkesutdanning i naturbruk kan få økt omdømme og bli oppfattet som en attraktiv utdanning med god kvalitet og relevans.

I kartleggingen av behovet for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå skal det gjøres en bred analyse av samfunnets behov for fagskoleopplæring i landbruks- og matfag. Kartleggingen skal synliggjøre hvilke muligheter som ligger i å utvikle fagskoletilbudet, og hvilken status slik fagskoleutdanning vil kunne ha i landbrukssektoren. Kartleggingen skal vurdere hvilke ressurser og tiltak som kreves for å tilby de fagskoletilbud i landbruks- og matfag som landbrukssektoren har behov for.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer
 • Kokkekonkurranse På Sam Eyde Vgs.
  av jto, 12.11.18

  Imponerende kvalitet på kokke- og servitørkonkurranse for lærlinger

  Les mer