Fylkesutvalget gikk i dag inn for at elever bosatt i Vest-Agder, som velger en yrkesfaglig utdanning på VG3, skal få rett til å komme inn på VG3 påbygg til generell studiekompetanse, komprimert kurs, etter avsluttet yrkesutdanning i skole eller bedrift, dersom de faglig er kvalifisert. Fristen for å ta ut denne retten vil være to år etter avsluttet yrkesutdanning. Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universitet og høyskoler. Det legges opp til at en prøveordning med VG3 påbygg til generell studiekompetanse startes opp fra høsten 2014. Fylkestinget fatter den endelige beslutningen om prøveordningen skal igangsettes 23. april.

Næringslivets organisasjoner har i lengre tid ønsket at flere som tar høyere utdanning skal ha bakgrunn fra yrkeslivet. De begrunner dette med at yrkesutdanningens fulle løp med to år i skole og to år som lærling i bedrift, gir en grundigere profesjonskompetanse i yrker som krever høyere utdanning. Regionplanen Agder 2020 peker på et fremtidig økt behov for arbeidskraft med fagbrev, og et regionalt behov for arbeidskraft med høyere utdanning.

Særlig tre hovedspørsmål står til drøfting når det gjelder hensikten for fylkeskommunen med å utvide retten til videregående opplæring med rett til påbygging.

1.Vil en rett til påbygging til generell studiekompetanse for elever som har avlagt fagprøve/fagkompetanse øke gjennomføringsprosenten i videregående opplæring?
2.Vil en rett til påbygging til generell studiekompetanse for elever som har avlagt fagprøve/fagkompetanse øke antallet på tilgjengelig arbeidskraft med fagbrev/fagkompetanse?
3.Vil en rett til påbygging generell studiekompetanse for elever som har avlagt fagprøve/fagkompetanse føre til at flere med fagbrev/fagkompetanse tar utdanning på høyere nivå?

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer