Mandag presenterte forsker Ann Christin E. Nilsen fra Agderforskning en ny undersøkelse om barns levekår og hverdagsliv i Agder for politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020. Undersøkelsen omfatter 1360 barn i femte klasse, det vil si tiåringer, fra til sammen 54 skoler i tolv forskjellige kommuner i Agder. Også 824 foresatte har svart. Et av hovedfunnene i Nilsens oppsummering er at det finnes en viss kjønnsulikhet knyttet til "skoleiver" – likevel setter både gutter og jenter utdanning høyest.

Når det gjelder å orientere seg mot fremtiden fremgår det av undersøkelsen at det som opptar de fleste er å skaffe seg en god utdannelse. Dernest er tiåringene opptatt av at de må få en snill kone eller mann. Flere av jentene enn guttene peker på det som viktig. Flere jenter enn gutter er også opptatt av få barn. . Flere av jentene enn guttene fremhever også som viktig det å bli lykkelig. Guttene har på den andre siden en mer materialistisk orientering. Langt flere av dem er opptatt av å få fint hus, tjene penger og bli berømt.

Undersøkelsen indikerer også at utdanningsmotivasjon går i arv. Barn av foreldre med høyere utdanning er gjerne mer opptatt av å få seg utdanning enn barn med foreldre med mindre utdanning. Også graden av familiens inntekt spiller en tilsvarende rolle.

Les Ann Kristin E. Nilsens presentasjon av undersøkelsen her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer