Mandag presenterte forsker Ann Christin E. Nilsen fra Agderforskning en ny undersøkelse om barns levekår og hverdagsliv i Agder for politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020. Undersøkelsen omfatter 1360 barn i femte klasse, det vil si tiåringer, fra til sammen 54 skoler i tolv forskjellige kommuner i Agder. Også 824 foresatte har svart. Et av hovedfunnene i Nilsens oppsummering er at det finnes en viss kjønnsulikhet knyttet til "skoleiver" – likevel setter både gutter og jenter utdanning høyest.

Når det gjelder å orientere seg mot fremtiden fremgår det av undersøkelsen at det som opptar de fleste er å skaffe seg en god utdannelse. Dernest er tiåringene opptatt av at de må få en snill kone eller mann. Flere av jentene enn guttene peker på det som viktig. Flere jenter enn gutter er også opptatt av få barn. . Flere av jentene enn guttene fremhever også som viktig det å bli lykkelig. Guttene har på den andre siden en mer materialistisk orientering. Langt flere av dem er opptatt av å få fint hus, tjene penger og bli berømt.

Undersøkelsen indikerer også at utdanningsmotivasjon går i arv. Barn av foreldre med høyere utdanning er gjerne mer opptatt av å få seg utdanning enn barn med foreldre med mindre utdanning. Også graden av familiens inntekt spiller en tilsvarende rolle.

Les Ann Kristin E. Nilsens presentasjon av undersøkelsen her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer