I 2010 ble de tre regionale karrieresentrene i Vest-Agder opprettet. I tillegg til å gi fylkets innbyggere et tilbud om karriereveiledning overtok de oppgavene til de tidligere ressurssentrene. I dag ble hovedutvalg for kultur og utdanning oppdatert om status for virksomheten. Der fremgår det at karrieresentrene fra starten i 2010 har utviklet seg til effektive veilednings- og opplæringsaktører. Tilstrømningen til sentrene er stor, økende, men økonomisk krevende i en slik grad at tilbudet varsles redusert fra høsten av. Hovedutvalget besluttet tirsdag å be administrasjonen i fylkeskommunen se på om det er mulighet for omdisponering eller nye bevilgninger av midler for å styrke budsjettet til voksenopplæringen. Midlene brukes primært til å styrke karrieresentrene i Kristiansand og Lindesnes. Saken vil stå på dagsorden til hovedutvalgets neste møte i begynnelsen av april.

Voksenopplæringen i Vest-Agder skal gi tilbud om videregående opplæring til voksne over 25 år som ikke tidligere har fullført videregående skole, har oppholdstillatelse og er bosatt i vårt fylke. Denne befolkningsgruppen er økende i Vest-Agder. I løpet av de siste seks årene har det samlede antall voksne i aldersgruppen 20 – 29 uten videregående opplæring økt fra 5000 til 6600 personer. Økningen er nærmest likt fordelt på kvinner og menn, og en økende andel i denne gruppen har minoritetsspråklig bakgrunn.

Budsjettet for 2013 er generelt stramt. Kursoversikten viser redusert aktivitet ved både Karriere Lindesnes og Karriere Kristiansand. Særlig er tilbudet innen generell studiekompetanse bortfalt eller redusert i begge regioner. I Lindesnes er det dette halvåret ikke funnet rom for kveldstilbudet, mens det i Kristiansand ikke er funnet rom for dagtilbudet. Videre har Karriere Kristiansand i realiteten ingen midler tilgjengelig til realkompetansevurdering, administrasjon.og andre kostnader. I tillegg til de nedskjæringene som er nevnt begrenses også tilbudene innen de praktiske fagene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer