Regjeringen har nå fordelt 1,6 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål for 2013. Av disse tilfaller til sammen 27,64 millioner kroner Vest-Agder. Av disse går igjen 25,21 millioner kroner til ordinære anlegg, vel to millioner kroner til nærmiljøanlegg og 397 000 kroner til såkalte nærmiljøanlegg på forenklet ordning. - Det er mangel på anlegg mange steder i landet og det er en stor utfordring. Vår idrettspolitikk handler om at alle som ønsker det skal kunne delta, men da kreves det også at det er tilgjengelige anlegg på plass. Dette jobber vi med og dette er hovedprioritet for fordeling av spillemidlene, sier kulturminister Hadia Tajik.

 - Gode resultater fra Norsk Tipping og påbegynt omlegging av tippenøkkelen gir 76,5 millioner kroner mer til idrettsformål i år enn i fjor. Vi har valgt å bruke over halvparten av dette, 42,8 millioner kroner, på å øke tilskuddet til idrettsanlegg i kommunene, sier kulturministeren.

- Regjeringen har besluttet at tippenøkkelen skal endres slik at idrettsformål får mer, fra 45,5 prosent til 64 prosent. Den innfasingen er vi i gang med og alt skal være på plass i 2015. Det vil bety over 500 millioner kroner mer i året til idrettsformål fremover, sier kulturminister Tajik.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer