Denne uken kunne Fylkeskonservatoren ønske årets feltarkeologer velkommen.

Det kom inn et stort antall søknader til det arkeologiske registeringsarbeidet i Vest-Agder i 2013, men kun tre av søkerne slapp gjennom nåløyet. Og det er erfarne folk som nå skal tråle fylket på kryss og tvers på jakt etter små og store kulturminner.

Hege Andreassen (t.v.), Martin Gollwitzer (t.h.) og Morten Olsen har til sammen flere års felterfaring. Både Hege og Morten har arbeidet for Vest-Agder fylkeskommune tidligere, mens
Martin blant annet har erfaring fra Kulturhistorisk museum og Vestfold fylkeskommune.

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner osv. er det fylkeskommunens ansvar å avklare om kulturminner blir berørt. Selv om den arkeologiske feltsesongen er lang på Sørlandet, utvider vi vanligvis staben med flere arkeologer i sesongene, slik at vi skal kunne yte best mulig service overfor kommuner og tiltakshavere.

Flere større registreringsprosjekter står for tur, blant annet ny strømlinjetrase Feda-Tonstad, E39 strekningen Søgne-Lindesnes og ulike reguleringer ved Feda og Liknes i Kvinesdal, Eiken i Hægebostad og i Lyngdal.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 15. april 2013 | Skriv ut siden