Vest-Agder fylkeskommune støttet i perioden 2010-2012 prosjektet ”Smaabyen Flekkefjord – vilje til vekst" med 600 000 kroner. Kommunen søker nå fylkeskommunen om støtte til videreføring av prosjektet i tre nye år. Mandag besluttet fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med et tilskudd på inntil 300 000 kroner i år til delvis finansiering av prosjektet. Fylkeskommunen er innstilt på å bidra med delvis finansiering av kostnadene gjennom prosjektperioden, som er anslått til å vare i to år utover 2013.

I sluttrapporten etter prosjektperioden 2010-12 fastslås det at prosjektet har ført til en ny giv med mange gode ringvirkninger. Her kan blant annet nevnes:

-bedre samarbeidsklima mellom kommune, politikere, næringsliv, gårdeiere og industri.
-en optimistisk handelsforening som samarbeider på en bedre måte enn tidligere
-kvalitetsarrangementer i sentrum som trekker mye folk
-flere aktiviteter som har bedret servicen og kompetansen til byens butikker
-bedre omdømme av Flekkefjord
-økt stolthet blant Smaabyens innbyggere

Hovedkonklusjonen er ellers at byutvikling er en langsiktig oppgave og at prosjektarbeidet av den grunn bør fortsette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer