Fra 1. mai overføres ansvaret som kulturminnemyndighet når det gjelder listeførte kirkers omgivelser i plan- og byggesaker fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Det innebærer at ved varsel om oppstart av arealplan, ved offentlig ettersyn samt i byggesaker, er det nå fylkeskommunen som skal vurdere planens innvirkning på kirka og dens omgivelser med hensyn til kulturminneinteresser.

Riksantikvaren har frem til nå hatt ansvaret for å uttale seg til plan- og byggesaker der listeførte kirker og deres omgivelser har vært berørt. I tråd med målet om å flytte flere sakstyper nærmere de det gjelder, flyttes nå dette ansvaret til fylkeskommunen.

Les hele brevet til fylkeskommunene her (pdf)

Kilde: Riksantikvaren

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. april 2013 | Skriv ut siden