-Foreningen Transparency Internationals sitt formål er å motarbeide alle former for korrupsjon, misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. Demokratene mener at det viktig og riktig at, Vest-Agder fylkeskommune, nå blir medlem av Transparency Norge. Støtter fylkesordføreren Demokratene i dette, spurte fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe i en interpellasjon i fylkestinget i dag. Fylkesordfører Terje Damman svarte at hans klare holdning til dette er ja.

-Jeg ber derfor fylkesrådmannen allerede nå, når saken om nytt etisk reglement kommer til politisk behandling, innarbeider et konkret vedtakspunkt i denne saken som går på innmelding av Vest Agder fylkeskommune i organisasjonen Transparency International Norge, sa Damman.

Organisasjonen har hovedsete i Berlin, med avdelinger i cirka 100 land. Organisasjonen arbeider forskjellig i ulike land, avhengig av hva som er mulig og hensiktsmessig. Organisasjonen er non-profit basert organisasjon. Den har blant annet bidratt til åpenhet og redelighet rundt de politiske prosessene i EU, hvor ett av tiltakene var å få på plass et interesseregister for politikere og lobbyister.

I Norge gir organisasjonen muligheter til støtte/veiledning i antikorrupsjonsarbeid, og en forpliktelse for virksomheten. I vedtektenes punkt 4 står det "Medlemmene forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all sin virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon".  Den norske avdelingen ble etablert senhøstes 1999, den internasjonale organisasjonen i 1993.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Birte -Simonsen
  av jto, 07.03.19

  Birte Simonsen MDG: -Plastfri valgkamp?

  Les mer
 • Sørlandsbanen Foto:Jernbanedirektoratet
  av elma11, 27.02.19

  Arbeidet med høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger må settes i gang raskt!

  Les mer
 • Forside Rapport ATP 2018
  av elma11, 22.02.19

  Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

  Les mer