Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var onsdag samlet til møte i Sirdal. Der ble det uttrykt sterk harme mot et utspill fra Samferdselsdepartementets statssekretær Geir Pollestad før påske, om å droppe hyppigere ankomst og adgangsfrekvenser på Sørlandsbanen, noe som landsdelen har sluttet bredt og helhjertet opp om, for heller å prioritere et sovevognstilbud fra Stavanger mot hovedstaden. Hovedutvalget sluttet seg enstemmig til en uttalelse hvor det vil ha tog annenhver time på Sørlandsbanen.

Hovedutvalget protesterer mot at planene om tog annenhver time på Sørlandsbanen nå legges bort. -Det er positivt at sovevogner beholdes på Sørlandsbanen, men ikke når det skjer på bekostning av høyere frekvens og stive ruter. Hyppige avganger på faste avgangstider - det vil si stive ruter - er mye viktigere for reisende til og fra Sørlandet enn muligheten til å sove i sovekupè på nattoget. Vest-Agder fylkeskommune vil ikke akseptere at midler til sovevogner prioriteres foran hyppigere avganger, slik statssekretær Pollestad tar til orde for, uttrykkes det i uttalelsen.

Hovedutvalget peker videre på at togavgang hver annen time vil føre til mange flere vil benytte toget oftere og dermed reise mer miljøvennlig. -Tiltaket er svært viktig for passasjerene på Sørlandsbanen, og samtidig for jernbanens utviklingsmuligheter og konkurransekraft. Det vil i tillegg gi nye muligheter, ikke minst, for arbeidspendling. Dette ser vi som veldig viktig i spesielt de to vestligste regionene i Vest-Agder. Her er det store levekårsutfordringer og mangel på arbeidsplasser, uttrykker hovedutvalget.

Hovedutvalget mener at NSB må ha råd til å gjennomføre NSBs planer om tog hver annen time og i tillegg beholde sovevogner på Sørlandsbanen. Det understrekes at det er Regjeringens og Stortingets ansvar å sørge for dette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer