Jernbaneforum Sør har, har gjennom sin leder Thore Westermoen, sendt brev til samferdselsminister Marit Arnstad. Her uttrykkes det at forumet med stor uro har fulgt debatten etter at departementet avslo søknad om ny ruteplan på Sørlandsbane. -Stive ruter med totimersfrekvens er et viktig tiltak for å øke kapasiteten og bruken av toget. På denne måten kan toget tilby en mer moderne måte å trafikkere Sørlandsbanen på, og legge til rette for mer sømløs overgang til annen kollektivtrafikk i byer langs Sørlandsbanen. I tillegg til å bedre togtilbud, er dette også viktig for vårt arbeid med fremtidens Sørvestbane. Vi registrerer fylkeskommunenes, kommunenes og interesseorganisasjonenes kraftige protester. Det er gjort et solid arbeid i fylkene og hos NSB for å legge til rette for flere avganger og stive ruter, skriver forumet.

Thore WestermoenDet pekes på at endringene ikke bare innbefatter forbedrede rutetider, men en mer gjennomtenkt bruk av togmateriell, hvor også andre banestrekninger i Norge ville få et mer rasjonelt og helhetlig togmateriell. Spesielt gjelder dette Bergensbanen som ville få et enhetlig togmateriell og økt kapasitet på sovevogntilbudet. Vi registrerer at det også på Bergensbanen protesteres mot departementets avslag til ny ruteplan.

Jernbaneforum Sør slutter seg til protestene og ber departementet vurdere saken på nytt snarest mulig, slik at ny ruteplan kan innføres fra desember 2013,  avslutter Thore Westermoen leder av Jernbaneforum Sør, som også er fylkesvaraordfører i Vest-Agder.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer