ATP-samarbeidet har gleden av å invitere til Kollektivkonferansen 2013 i Kilden den 23.mai. Hvordan skal økningen i trafikken i årene fremover komme i form av kollektiv, sykkel og gange? Dette spørsmålet blir hovedtema.

Freddy de Ruiter (AP) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite skal legge fram regjeringens kollektivstrategi. Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP), som offentliggjøres 12. april, vil da ligge som et brennhett bakteppe. I NTP vil det blant annet bli presentert et betydelig milliardbeløp som skal øremerkes miljøpakker i store byene. Kristiansandsregionen er en byregionene som vil søke om miljøpakke til satsing på kollektiv, sykkel /gange og vegbygging.

I klimaforliket på Stortinget er det enighet om at trafikkveksten i de store byregionene må komme på kollektiv, sykkel og gange. Men hvordan skal det skje? Og er det realistisk?

På konferansen vil regjeringens kollektivstrategi og NTP utfordres av Høyre. Lars Myraune, som er en av Høyres tre representanter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, vil presentere partiets syn.

Naturvernforbundets fagleder for energi, klima og samferdsel, Holger Schlaupitz, vil legge fram synspunkter og forslag til transportløsninger for de store byene generelt, og for Kristiansandsregionen spesielt.

Bypakke Kristiansand og visjon Arendal

Fylkesordfører i Vest-Agder,Terje Damman, skal redegjøre for arbeidet med miljøpakken Kristiansandsregionen skal søke om. I lys av milliardpotten til de store byene i NTP, vil han fokusere på hva en miljøpakke kan bidra med for løfte fram kollektivtrafikken i regionen.

Rådgiver Geir Skjæveland i Arendal kommune skal i sitt innlegg gi beskrive en visjon for Arendal. Det gjelder Arendals fremtidige arealbruk sett opp mot økt kollektivandel og Arendals plass i en større region med felles bo og arbeidsmarked.

Kollektivplanlegging

Konferansen skal også dreie seg om planlegging. Nylig har Asplan Viak utarbeidet en såkalt ATP-modell for buss og sykkel i Kristiansand. Dersom f.eks. en bussrute legges om, kan man i modellen se hvilke effekter dette kan gi. Hans Munksgaard i Asplan Viak legger fram ATP-modellens muligheter.

Kollektiv i planlegging
Konferansen skal også fokusere på kollektiv i plan. Et innlegg vil handle om kollektivtransport og arealplanlegging. Hedmark Trafikk skal holde et innlegg om sitt nye tilbud Hedmark Flex.

Nyheter om buss på Agder

Adm. direktør Siv Elisabeth Wiken i Agder Kollektivtrafikk har mange nyheter å by på i sitt innlegg. Blant annet skal hun vil hun legge fram planene for et nytt sanntidssystem for bussene i Kristiansand, og et felles kollektivselskap for begge Agder-fylkene fra 2015.

Konferansen arrangeres av Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, som er et samarbeid mellom sju kommuner, de to fylkeskommunene på Agder og Statens vegvesen.

Deltageravgift kr 300,-.

Elektronisk påmelding her.

av ask, publisert 8. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer