Vest-Agder fylkeskommune har jobbet aktivt for å legge til rette for allmennheten i Ny-Hellesunds-området i Søgne. Etablering av en tursti og et offentlig toalett er en sentral del av dette. Fylkeskommunen har gjennomført flere møter med Søgne kommune og eierne av gjestgiveriet Verftet for å se om det er grunnlag for om å inngå en avtale knyttet til gjennomføring av tiltakene. I går fulgte fylkesutvalget opp dette ved å gi Verftet tilsagn om tilskudd 300 000 kroner til offentlig toalett på verftstomten. Fremskrittspartiet og Venstre stemte for et tilskudd på 150 000 kroner.

Det knyttes en del forutsetninger til tilskuddet. Blant disse inngår at det skal etableres en tursti fra Verftstomten til Olavsundet. Toalettet skal være fritt tilgjengelig for allmennheten, tilstrekkelig merket og åpent hele sommersesongen fra 1. juni til 1. september. Toalettet skal ha universell utforming. Også tilgangen fra sjøen skal være universelt utformet.

I vedtaket uttrykkes det videre at Vest-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til å benytte spillemidler for å få etablert turstien mellom Verftet og Olavsundet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer