Vest-Agder fylkeskommune har jobbet aktivt for å legge til rette for allmennheten i Ny-Hellesunds-området i Søgne. Etablering av en tursti og et offentlig toalett er en sentral del av dette. Fylkeskommunen har gjennomført flere møter med Søgne kommune og eierne av gjestgiveriet Verftet for å se om det er grunnlag for om å inngå en avtale knyttet til gjennomføring av tiltakene. I går fulgte fylkesutvalget opp dette ved å gi Verftet tilsagn om tilskudd 300 000 kroner til offentlig toalett på verftstomten. Fremskrittspartiet og Venstre stemte for et tilskudd på 150 000 kroner.

Det knyttes en del forutsetninger til tilskuddet. Blant disse inngår at det skal etableres en tursti fra Verftstomten til Olavsundet. Toalettet skal være fritt tilgjengelig for allmennheten, tilstrekkelig merket og åpent hele sommersesongen fra 1. juni til 1. september. Toalettet skal ha universell utforming. Også tilgangen fra sjøen skal være universelt utformet.

I vedtaket uttrykkes det videre at Vest-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til å benytte spillemidler for å få etablert turstien mellom Verftet og Olavsundet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer