I statsbudsjettet er det på Riksantikvaren sitt budsjett sett av 47 millionar kroner til fartøyvern. Det kom inn søknader på over 170 millionar kroner. Vest-Agder er tilgodesett med 4 millionar kroner til DS Hestmanden og 1,45 millionar kroner til Gamle Oksøy. -Det viktig å ta vare på eit utval historiske fartøy på sjøen, slik at flest mulig kan oppleve vår maritime kulturarv. Vi har lagt vekt på å sluttføre prosjekt, og prioritert reparasjonar som er naudsynte for at fartøy fortsatt kan vere i drift, seier riksantikvar Jørn Holme.

For at eit fartøy skal kunne få tilskot er det fleire tilhøve som vert vurderte, som fartøyet sin kulturhistoriske relevans for norsk maritim verksemd, fysisk tilstand og grad av autentisitet. Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjekta, og legg vekt på å få ei rimelig geografisk fordeling av ressursane.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer
 • VAM Prosjektmidler 2019
  av jto, 05.02.19

  Vest-Agder-museet utlyser prosjektmidler

  Les mer