Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at det ikke tillates etablering av ny drosjesentral i Kristiansand på nåværende tidspunkt.Bakgrunnen er at Christiania Taxi AS søker om å bli godkjent som taxisentral i Vest-Agder løyvedistrikt. Primærområdet for en ny sentral vil være Kristiansand og naturlig tilstøtende områder. Hovedutvalget besluttet at søknaden avslås

I dag er det drosjesentral på følgende steder i fylket; Vennesla, Mandal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Søgne og to sentraler i Kristiansand; Agder Taxi AS og Taxi Sør AS. Agder Taxi AS er byens største sentral med 73 ordinære drosjeløyver og 35 reserveløyver. Taxi Sør AS har 43 ordinære og 30 reservedrosjeløyver. Kristiansand har samlet 148 taxiløyver.

Det er 575 innbyggere per drosje i Kristiansand kommune, og snittet for landet er 614 innbyggere per drosje. I snitt omsetter hvert løyve i Kristiansand for omkring 100.000 kroner i måneden, et tall Norges Taxiforbund opplyser om at er noe lavt i forhold til landsgjennomsnittet. Når det gjelder responstid er sentralenes erfaring at det er fem til seks timer i løpet av en normal uke hvor etterspørselen etter drosje er større enn tilbudet, og i løpet av disse timene natt til fredag og natt til lørdag kan være noe lengre responstid. Ellers i uken er responstiden i Kristiansand sentrum cirka fem minutter og i sentrale deler av kommunen cirka ti minutter.

Regionalsjef Kenneth Andresen konkluderer i saken at det er ingenting som tilsier at det er behov for flere drosjeløyver i Kristiansand med tanke på faktorene: innbyggere per løyve, omsetning per løyve og responstid fra bestilling er registrert til taxien står klar.  

Christiania Taxi AS ble etablert i 2006, og er i dag Oslos tredje største drosjeselskap. Selskapet har 260 biler og omsetter for ca. 25 000 000 årlig. 85 prosent av aksjene i selskapet eies av Sigma Holding AS, som igjen er eid av fem aksjonærer som er løyvehavere i sentralen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer