- I Stortingets klimaforlik er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. For å nå målet, er det helt nødvendig at staten, fylkeskommunene og kommunene samarbeider tettere om virkemiddelbruken enn i dag. Regjeringen tar derfor grep ved å etablere et nytt felles rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

I det nye rammeverket legges det til rette for at staten, fylkeskommunene og kommunene kan gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale. Dette er en ny måte å organisere statens og lokale myndigheters samarbeid i byområdene på. Statens innsats skal avklares i forhandlingene med hvert enkelt byområde. Midlene prioriteres til byområder der det vil gi best effekt ut fra nasjonale mål.

I tiårsperioden 2014-2023 har regjeringen satt av 26,1 milliarder kroner til helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Av disse midlene er 16,9 milliarder kroner avsatt til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler og 9,2 milliarder kroner til belønningsordningen. Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel skinnegående bytransport og høykvalitets busstilbud i de fire største byområdene.

I tillegg til å øke den årlige økonomiske rammen fra 673 millioner til 923 millioner kroner, legges det opp til at avtaleperioden for belønningsordningen skal kunne utvides. Det åpnes for sterkere satsing på miljøvennlige transportformer og at flere byer enn i dag kan få tildelt midler fra ordningen.

Akkurat som for belønningsordningen rettes helhetlige bymiljøavtaler inn mot byområdene i Framtidens byer-nettverket som samarbeider med staten om å redusere klimagassutslipp. Disse er Oslo-området, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Stavangerregionen, Buskerudbyen, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Kristiansandsområdet og Tromsø.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer