Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i går orientert om en ny forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss som trer i kraft fra 1.juli. De foreløpige kostnadsberegningene for Vest-Agder er på cirka 6,3 millioner kroner. I statsbudsjett for 2013 fikk Vest-Agder fylkeskommune bevilget 670 000 kroner i forbindelse med innføring av denne forskriften, og dette er videreformidlet i den økonomiske rammen til Agder Kollektivtrafikk AS. Først når planleggingen av kommende skoleår er gjennomført og ekstra kapasitet er bestilt hos transportørene kan AKT gjøre nøyaktige kostnadsberegninger.

Forskriften gjelder der buss benyttes til skoleskyss etter reglene i opplæringsloven og privatskoleloven, og der annen transport av elever utføres som del av skoletilbudet. Formålet er å styrke trafikksikkerheten. Forskriften gjelder ikke for skoleskyss som utføres med buss klassifisert som klasse 1 - bybuss.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer