Fylkestinget påpekte i dag at Fullriggeren Sørlandet er en viktig del av den maritime kulturarven. At skipet blir bevart som et seilende kulturminne for kommende generasjoner, er i hovedsak et nasjonalt ansvar. Fullriggeren må holdes i forskriftsmessig stand med alle nødvendige sertifikater i orden. Dette er en forutsetning for at skipet i fremtiden kan brukes i opplæring av unge og være seilende ambassadør for Norge og Sørlandet.

Fylkestinget vil arbeide for å øke de statlige tilskuddene og medvirke til at det innføres en fordelingsmodell for den offentlige finansieringen tilsvarende den ordningen som brukes for Fullriggeren Sørlandet Ved Kairegionale kulturinstitusjoner, hvor statens tilskudd er 70 prosent og det regionale nivået, kommuner og fylkeskommuner, dekker 30 prosent. Fordelingen av det regionale tilskuddet må fastsettes gjennom forhandlinger mellom partene. 

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune vil, i samarbeid med vertsbyene for de øvrige skværriggerne i Oslo og Bergen, å ta et initiativ overfor departementet for å få til en bedre og mer forutsigbar finansiering enn tilfellet er i dag. 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer
 • Sørlandets Litteraturpris Logo Small
  av Thorvald Hellum, 05.03.19

  Nominerte forfattere til Sørlandets Litteraturpris 2019

  Les mer