I forbindelse med at Stortinget tirsdag behandlet søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke, forslo Frp å avvikle fylkeskommunene. Partiets forslag hadde følgende ordlyd: Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag for å igangsette arbeidet med å avvikle fylkeskommunene som selvstendig folkevalgt forvaltningsnivå, og fordele oppgavene som tilligger fylkeskommunene til kommunene og staten. Forslaget fikk kun oppslutning fra Frps og Høyres representanter. Samtlige øvrige partier gikk i mot.

Når det gjaldt saken om fylkesovergang for de fire Aust-Agder kommunene lød innstilingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen slik: Stortinget samtykker i at søknader om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke blir avslått. Dette forslaget ble støttet av samtlige partier med unntak av Fremskrittspartiet.

Frp fremmet to alternative forslag som kun oppnådde stemmer fra partiets egne representanter. Disse forslagene lød slik:

-Stortinget imøtekommer søknadene om endring av fylkestilknytning fra Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner.
-Stortinget anmoder om at Evje og Hornnes avholder folkeavstemning om kommunens fylkestilknytning og vil ta resultatet fra en slik avstemning til følge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Birte -Simonsen
  av jto, 07.03.19

  Birte Simonsen MDG: -Plastfri valgkamp?

  Les mer
 • Sørlandsbanen Foto:Jernbanedirektoratet
  av elma11, 27.02.19

  Arbeidet med høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger må settes i gang raskt!

  Les mer
 • Forside Rapport ATP 2018
  av elma11, 22.02.19

  Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

  Les mer