Fylkeskommunens fylkesvalgstyre avholdt 21. mai møte. På dagsorden sto behandling av listene til de 16 partiene som har sendt inn lister over partienes kandidater til stortingsvalget. Samtlige lister ble enstemmig godkjent av fylkesvalgstyret. Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er mandag 9. september.

Som offisielle valglister ved stortingsvalget i Vest-Agder valgdistrikt 2013 godkjennes følgende listeforslag:

Høyre
Venstre
Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Kristelig Folkeparti
Pensjonistpartiet
Senterpartiet
Rødt
Fremskrittspartiet
Demokratene i Norge
Piratpartiet
Miljøpartiet De Grønne
De Kristne
Kystpartiet
Det Liberale Folkepartiet
Norges Kommunistiske Parti

På stemmesedlene anføres kandidatene med fornavn, etternavn, fødselsår og kommune.

 Oversikt over de enkelte partiers liste finner du her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • FT-web 231018
  av jto, 18.10.18

  Følg fylkestingets oktober-møte live på web

  Les mer
 • Hestmanden på Silokaia
  av jto, 10.10.18

  Interpellasjon om drift- og vedlikeholdsmidler til museumsskipet Hestmanden

  Les mer
 • Steinar B Andersen 2015
  av jto, 26.09.18

  Interpellasjon om strategi- og handlingsplan for fiskeri og maritime næringer i Agder

  Les mer