Fylkeskommunens fylkesvalgstyre avholdt 21. mai møte. På dagsorden sto behandling av listene til de 16 partiene som har sendt inn lister over partienes kandidater til stortingsvalget. Samtlige lister ble enstemmig godkjent av fylkesvalgstyret. Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er mandag 9. september.

Som offisielle valglister ved stortingsvalget i Vest-Agder valgdistrikt 2013 godkjennes følgende listeforslag:

Høyre
Venstre
Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Kristelig Folkeparti
Pensjonistpartiet
Senterpartiet
Rødt
Fremskrittspartiet
Demokratene i Norge
Piratpartiet
Miljøpartiet De Grønne
De Kristne
Kystpartiet
Det Liberale Folkepartiet
Norges Kommunistiske Parti

På stemmesedlene anføres kandidatene med fornavn, etternavn, fødselsår og kommune.

 Oversikt over de enkelte partiers liste finner du her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer