Av overskuddet fra Norsk Tipping går 45,5 prosent til idrettsformål. Den største delen av beløpet øremerkes til utbygging av idrettsanlegg i kommunene. For 2013 er det avsatt totalt vel 682 millioner kroner til dette formålet. Fylkeskommunene har siden 1987 hatt fullmakt til å fordele de gitte rammene blant søkere i eget fylke. I år har fylkeskommunen hatt 32 godkjente søknader til nærmiljøanlegg med en total søknadssum på vel fem millioner kroner. Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet tirsdag hvordan den disponible potten på vel 2 millioner kroner fordeles.

 

Søknadsnavn

Søker

Fornyet/gjenntatt   år

Prioritering  
Vest-Agder fylkeskommune

Øvre Slettheia   Flerbruksområde

for nettspill

 (tennis og sandvolley)

Kristiansand kommune

Fornyet 2011

200 000

Odderhei 2 flerbruksløkke  

kunstgress

Odderhei 2 Vel

Fornyet 2011

144 000

Galgeberg Flerbruksløkke,

 binge m/ kunstgress

Galgeberg Vel v/ Preben   Hjort

Fornyet 2012

200 000

Slettheia skole   flerbruksløkke

 med kunstgress

Kristiansand kommune

Fornyet 2012

200 000

Sånum Miljøanlegg

i Mandal

Sånum Vell

Fornyet 2011

200 000

Nedland Nærmiljøanlegg

Flekkefjord kommune

Fornyet 2011

200 000

Rismyr idrettsplass –

 oppgradering og

 videreutvikling av balløkke

 i Songdalen

Rismyr Vel

Ny

186 000

Ballbinge Njerveåsen

 Lindesnes

Njerveåsen Velforening

Fornyet 2012

200 000

Treningsapparater

strandpromenaden

Sørlandsbadet IKS

Fornyet 2012

200 000

Månen tursti

Sørlandsbadet IKS

Ny/fornyet 2012

51 000

Åmotsmarka skoles   ballbinge,

 nytt dekke

Kvinesdal kommune

Ny

54 000

Balløkke Tonstad Skule

Sirdal kommune

Fornyet 2012

200 000

Totalt fordeles kr 2.035.000,-   til nærmiljøanlegg

 

2 035 000

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer