• Vindmøllermotiv
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

  Anbefaler at det gis konsesjon til Tonstad vindpark

  Tonstad Vindpark AS søker i medhold av energiloven NVE om konsesjon til å bygge og drive et...

  Les mer
 • Pengeseddelbunke
  av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

  Leverandører i Agder skal bli bedre til å levere varer og tjenester til det offentlige

  Offentlige virksomheter i Norge kjøper inn varer og tjenester for 380 milliarder kroner i året. Bare...

  Les mer