Ungdom som tar yrkesfaglig utdanning på videregående er ettertraktet på arbeidsmarkedet og får gode jobber, viser OECDs indikatorrapport ”Education at a Glance 2013”. -Arbeidsledigheten for de som har tatt fag- eller svennebrev er på bare 1,8 prosent, noe som er svært lavt sammenlignet med andre utdanningsgrupper. Rapporten viser også at det kan gi stor økonomisk gevinst å velge yrkesfag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Mens arbeidsledigheten for de med fag- eller svennebrev er kun 1,8 prosent, er den 3,5 prosent for de med studiekompetanse som høyeste utdanning.

Den økonomiske gevinsten ved å ta fag- og yrkesopplæring på videregående nivå er svært høy for menn i Norge, og hele 40 prosent over gjennomsnittet for OECD-landene. For kvinner er avkastningen av fag- eller svennebrev lavere. Dette henger sammen med de tradisjonelle kjønnsforskjellene i valg av yrkesfag, kombinert med lavere deltagelse i arbeidslivet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer