Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er nå utarbeidet et planforslag. Fylkesutvalget besluttet tidligere i år at forslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 1. juli. Planforslaget ligger ute til høring siden 12. april. På tross av en romslig høringsfrist er spørsmål om forlenget frist blitt fremmet av flere høringsinstanser. Fylkesutvalget vedtok i sist møte med bakgrunn i dette ønsket å forlenge høringsfristen til 15. september. Dette innebærer videre at behandling av planen forskyves fra fylkestinget i november til fylkestinget i desember.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Vest-Agder fylkeskommune, som regional utviklingsaktør og samarbeidspartner, har en viktig rolle i arbeidet med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For å sikre et målrettet og samordnet arbeid er det behov for å fastsette regional politikk og satsingsområder innenfor feltene. Dette gjøres best gjennom en helhetlig plan hvor fylkeskommunens ansvarsområder sees i sammenheng.

Nye utfordringer og behov gjør det nødvendig med en ny plan. Dette er særlig tydelig innenfor folkehelsearbeidet hvor fylkeskommunen har fått et lovpålagt ansvar for å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Planen har gjennomgripende ivaretatt folkehelseperspektivet i planens mål, strategier og tiltak rettet inn mot idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Regionalutvikling

 • Gründeruka 18
  av jto, 17.10.18

  Bli med på Gründeruka Agder 12. – 18. november

  Les mer
 • E¤lectric City Agder
  av jto, 10.10.18

  Vil fortsette arbeidet med å gjennomføre Electric City Agder med endret navn

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer
 • Sørlandets Litteraturpris Logo Small
  av Thorvald Hellum, 05.03.19

  Nominerte forfattere til Sørlandets Litteraturpris 2019

  Les mer