Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om det arbeidet som er gjennomført i Vest-Agder fylkeskommune siden januar 2011, for å øke kompetansen hos lærere i videregående skole, når det gjelder å gi elevene underveisevaluering. Tilbakemeldingen viser at resultatene har vært så gode at fylkeskommunen ønsker å videreføre arbeidet. Hovedutvalget besluttet i dag at arbeidet med vurdering for læring skal videreføresBakgrunnen for tiltaket er en nasjonal satsing Vurdering for læring som startet i januar 2010 med enkelte kommuner. Fylkeskommunene ble invitert til å delta fra januar 2011 til juni 2012. Vest-Agder fylkeskommune hadde med fem skoler, to opplæringskontor og en bedrift. Resultatene var så gode at fylkeskommunen ønsket å videreføre arbeidet selv om tiltaket var avsluttet fra nasjonalt hold.  Til sammen 34 lærere og avdelingsledere fra fylkeskommunen har deltatt skoleåret 2012-13.

De fire hovedprinsippene for underveisevaluering som det fokuseres på er:

Elevene skal:

 • forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem
 • få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 • få råd om hvordan de skal forbedre seg
 • være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Alle lærerne melder om at deltakelse i Vurdering for læring har ført til større fokus på underveisvurdering, særlig på å gi læringsfremmende tilbake- og framovermeldinger. De har justert praksisen i forhold til alle fire prinsipper, og prøvd ut alternative prøveformer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer