Vest-Agder fylkeskommune økte antall nytegnede lærekontrakter fra 850 til 1025 i 2012. Økningen medfører over 15 millioner kroner i økte kostnader for fylkeskommunen de to neste årene. Opprettholdes tilsvarende nytegning i 2013, vil fylkeskommunen få en årlig utgiftsøkning på 15 millioner kroner fra 2014.

Underdekning på det fylkeskommunale lærlingbudsjettet og reduksjon i statlige stimuleringsmidler i 2013 har ført til redusert trykk i formidlingsarbeidet. Skal nytegnede lærekontrakter være i henhold til målene i samfunnskontrakten, som innebærer en forpliktelse til å opprette læreplasser, er det behov for å styrke budsjettet betydelig. Dette fremgår av en strategisak for utarbeidelse av fylkeskommunens kommende årsbudsjett og økonomiplan.

Retten til Vg3 i skole, som innebærer et praktisk rettet opplæringsløp, for de som ikke får læreplass, er styrket. Fylkeskommunen har ikke erfaring med Vg3 i skole, men erfaringstall fra andre fylkeskommuner tilsier at 50 prosent av de som ikke får læreplass, takker ja til tilbudet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Utdanningsillustrasjon Med Bøker
  av cmd, 14.12.17

  Viderefører dagens ordning for inntak til de videregående skolene

  Les mer
 • Skisseprosjekt Søgne Illustrasjon
  av cmd, 13.12.17

  Søgnetunet øvingsareal for ny videregående skole på Tangvall

  Les mer
 • Einar Buø M Obbeombud
  av jto, 08.12.17

  Alle fylker får eget mobbeombud

  Les mer