Noen av de mest spektakulære stedene i Kristiansand sentrum - Elvepromenaden, Strandpromenaden og Gravane - skal bli en attraktiv arena for friluftsliv og sosiale møteplasser. Gjennom SMS-prosjektet har Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune invitert til medvirkning og nå foreligger skisser med mange forslag til hvordan en helhetlig promenade kan utvikles. Det er kommet
mange gode innspill som vil gjøre Kristiansand til en by med flotte lavterskelmuligheter for friluftsliv.

Formålet er å skape lett tilgjengelige områder med møteplasser som oppleves
trygge, inkluderende, innbydende og aktivitetsskapende for alle. Gjennom
SMS-prosjektet har kommunen og fylkeskommunen jobbet spesielt med utvikling av
urbant friluftsliv i sentrum av Kristiansand.

Les mer om det nyskapende tiltaket her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juli 2013 | Skriv ut siden