Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle 15 kommuner i Vest-Agder. I fylkestinget i juni inngikk fylkeskommunen avtaler med de to kommunene Lindesnes og Kvinesdal. Etter dette er det kun Kristiansand kommune som ikke har inngått samarbeidsavtale med fylkeskommunen. Det jobbes nå administrativt med utarbeidelse av et avtaleforslag med Kristiansand.

Samarbeidsavtalene skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen følger de fem hovedsatsingsområdene i regionplanen – klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur.  Alle samarbeidstiltakene som er omtalt, hører inn under et eller flere av disse satsingsområdene.

Samarbeidsavtalene følges opp gjennom årlige møter, der administrativ og politisk ledelse møter fra begge parter. Rapportering fra møtene legges frem fylkesutvalget.

Både fra kommunenes side og fra fag- og driftsenheter i fylkeskommunen og, ikke minst, fra politisk hold oppleves ordningen med samarbeidsavtaler som positivt. Det gir et helhetsperspektiv og samtidig forutsigbarhet om hva som kan forventes av samarbeidstiltak i et gitt tidsintervall fremover. Det er også pågang fra både sentrale myndigheter og andre fylkeskommuner for å få innblikk i den modellen som er utviklet for samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene i Vest-Agder

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juli 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Estland Kart Og Flagg
  av jto, 09.05.19

  Ungdommens fylkesutvalg skal på studietur til vennskapsfylke i Estland

  Les mer
 • HKU På Vennesla Bibliotek
  av jto, 24.04.19

  Vennesla kulturhus er blitt en solid kulturspreder

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 23.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer