Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift om fagskoleutdanning. Den nye forskriften inneholder regler for fagskolene og fagskolestudenter om innpassing, fritak, tilknytning, fagskolepoeng og felles vurderingsuttrykk ved eksamen. – Forskriften vil bidra til mer fleksible overgangsmuligheter mellom fagskoleutdanninger og mellom fagskoleutdanning og annen utdanning både nasjonalt og internasjonalt, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. – Regjeringen vil i tillegg nedsette et offentlig utvalg (NOU-utvalg) som skal vurdere fagskoleutdanningens plassering i utdanningslandskapet og arbeidslivet. Dette gjør vi for å øke synligheten og statusen på fagskolefeltet, uttaler statsråd Halvorsen.

Utvalget skal se på hvordan fagskolens kvalitet, synlighet og status kan økes, og hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter. Utvalget skal også gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet. Utvalget vil også kunne se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell studiekompetanse samt læringsutbytte. Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere gjennomgang.

Rundskriv med vedlagt forskrift

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer