Hægebostad kommune har lagt ut forslag til samfunnsdelen av kommuneplanen til offentlig ettersyn. I planforslaget, som nylig ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, er et sentralt tema at ordfører Ånen Werdal, kommunepolitikerne og befolkningen ønsker økt tilflytting av unge kvinner til Hægebostad. Kommunen ønsker samtidig en særskilt satsing på likestilling og vil arbeide for flere hele stillinger i kommunen. I tillegg vil de legge til rette for gründervirksomheter og nyetableringer.

For å oppnå målsettingene ønsker kommunen å satse på samarbeid med Innovasjon Norge og Kvinnovasjon Sørlandet. Av konkrete tiltak foreslår kommunen en særskilt pris til beste kvinnelige etablerer.  Det legg opp til at prisen utdeles hvert tredje år.

Fylkeskommunen mener det er svært rosverdig at kommunen har tatt utfordringen knyttet til likestilling alvorlig og mener de foreslåtte tiltak er gode.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Romsviga I Kveldsstemning
  av jto, 11.03.19

  Anbefaler at ti friluftsområder i Vest-Agder innvilges statlig sikring

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av jto, 14.11.18

  Fylkeskommunen bidrar økonomisk og faglig til by- og stedsutvikling

  Les mer