Mandag 2.september ble oppstart av ny kontrakt for drift- og vedlikehold av vegnettet i Flekkefjordsområdet markert på trafikkstasjonen i Flekkefjord. Kontrakten er på 155,8 millioner kroner og gjelder frem til 1.september 2018. Totalt dekker kontrakten 638 km veg, der Vest-Agder fylkeskommune er den desidert største vegeieren, med 595 km fylkesveg, mens kontrakten i tillegg dekker 19 km riksveg og 24 km gang- og sykkelveg.

Kontrakten er inngått med Risa AS, som har hatt ansvaret for det samme drift- og vedlikeholdsområdet de siste fem årene. Hovedinnholdet i kontrakten er den løpende driften av vegnettet og rutinemessige drift- og vedlikeholdsoppgaver, i tillegg til inspeksjon, registrering, planlegging, rapportering og trafikkavvikling. Vinterdrift, med brøyting, salting og strøing er en viktig del av dette arbeidet.

 

I kontraktsområdet er det en rekke utfordringer som Risa AS nå skal fortsette å følge opp. Driftskontraktene innebærer en omfattende virksomhet, og det er svært mange objekter som skal ivaretas. I området finner man blant annet 190 leskur, 7.860 stikkrenner, 19 tunneler, 617 vegkryss og 47.372 løpemeter kantstein, i tillegg til skilt, bruer, kummer, behov for rydding av sideterreng, og en rekke annet.

 

Oppstart av ny kontrakt ble markert med tilstedeværelse av blant annet fylkesordfører Terje Damman og regionvegsjef Kjell Inge Davik, i tillegg til en rekke representanter for Risa AS. Under markeringen ble det pekt på behovet for å sette fokus på drift og vedlikehold av vegnettet – det komplette vegfaget – på grunn av de enorme utfordringene og etterslepet på vegnettet. 

av Sørensen, Lasse Moen, publisert 3. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer