Vest-Agder fylkeskommune er godt i gang med å tilrettelegge for bruk av klimavennlig drivstoff. Som et viktig bidrag for å nå klimamålsetningen i Regionplan Agder 2020, ønsker fylkeskommunen å bli landsledende på ladestasjoner for el-biler innen 2017. Regionen har i dag én ladestasjon i Kristiansand. I tillegg er ytterligere to ferdig prosjektert og under etablering i Mandal og Flekkefjord. Som et neste steg i utbyggingen foreslås det et dedikert og langsiktig fokus på Lister-regionen.

Den videre prosessen vil være et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, kommunene i Lister og Listerrådet. I tillegg vil samarbeidet involvere lokale grunneiere, utbyggere og det nasjonale organet Transnova. Sistnevnte er et organ etablert av Samferdselsdepartementet, og gir støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å erstatte fossilt drivstoff med klimavennlige alternativer.

av Wanja Richardsen, publisert 27. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer