• Tilrettelagt Transportløsning
  av Torkelsen, Jan H., 30.10.13

  Handlingsplan for fylkesveier positivt mottatt av Fylkeseldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Da Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder, i midten av oktober, behandlet...

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

  Tillatt totalvekt på tømmervogntog øker fra 56 til 60 tonn

  Etter innspill fra tømmernæringen har et forslag om økt tillatt tømmervogntogvekt vært på høring....

  Les mer
 • Hidraferja Klar Til Avgang
  av Torkelsen, Jan H., 24.10.13

  Anbefaler aktivt arbeid for en annen fastlandsforbindelse til Hidra

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og gikk nylig inn for at fylkestinget skal si seg enig i at...

  Les mer
 • Sørlandsparken
  av Wanja Richardsen, 24.10.13

  Fylkeskommunen uenig med Miljøverndepartementet om videreutvikling av Sørlandsparken

  Miljøverndepartementet vurderer å foreta endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen...

  Les mer
 • Bomavgiftsskilt
  av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

  Anbefaler at nytt bompengeinnkrevingssystem i Kristiansandsregionen utredes

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkestinget skal anmode om at...

  Les mer
 • Rørbro
  av Torkelsen, Jan H., 17.10.13

  Vil ha fylkestinget med på å få vurdert rørbro til Hidra i Flekkefjord

  Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går hadde til behandling en sak om status for en...

  Les mer
 • ISO-logo
  av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

  ISO-sertifisert trafikk – et nytt skritt for trafikksikkerhet

  En norsk standard skal bidra til at Norge kommer videre i arbeidet med visjonen om ingen drepte og...

  Les mer
 • Tog I Tunnelåpning
  av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

  Det legges opp til jernbaneinvesteringer i begge endeområdene for den kommende Sørvestbanen

  Til jernbaneformål foreslår regjeringen i neste års statsbudsjett 18,7 milliarder kroner i 2014, en...

  Les mer
 • EU-illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

  40 prosent færre trafikkskadde

  EU-parlamentet har satt seg spenstige mål for trafikksikkerhetsarbeidet i EU i årene fremover. I...

  Les mer

Over ett tusen flere biler gjennom Listerbommene hver dag

Nå foreligger rapporten over trafikken gjennom Listerbommene for årets ni første måneder. Den viser at det i perioden i gjennomsnitt passerte 9280 kjøretøyer hvert døgn. Tilsvarende tall for de samme...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.13

Forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel til offentlig høring

Vennesla kommune har i samarbeid med Statens Vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet forslag til kommunedelplan for sykkel. Høringsfrist 12. november 2013. Planforslaget er lagt ut til...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.13

Kun hver tredje tenåring bruker hjelm

Statens vegvesen har registrert hjelmbruk på 9 800 syklister over hele landet, og undersøkelsen viser at ungdom er klart dårligst til å bruke sykkelhjelm. Kun 35 prosent av unge mellom 12 og 17 år...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.13