• Sørlandsparken
  av Wanja Richardsen, 24.10.13

  Fylkeskommunen uenig med Miljøverndepartementet om videreutvikling av Sørlandsparken

  Miljøverndepartementet vurderer å foreta endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen...

  Les mer
 • Kommunehuset I Hægebostad
  av Wanja Richardsen, 23.10.13

  Målrettede tiltak for utvikling av Hægebostad kommune

  Hægebostad kommune har lagt frem et kort og konkret styringsverktøy for utviklingen av kommunen i...

  Les mer
 • Busskilt
  av Ingunn Østby/Jan Torkelsen, 22.10.13

  Motstand mot forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

  Miljøverndepartementet har oversendt forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av...

  Les mer
 • Kvåsfossen
  av Torkelsen, Jan H., 22.10.13

  Vannregion Agder skal ta for seg vesentlige vannforvaltningsspørsmål

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder har vedtatt å ta dokumentet «Vesentlige...

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 21.10.13

  Fylkeskommunene må kompenseres for økte utgifter som følge av nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

  Miljøverndepartementet har oversendt forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,...

  Les mer
 • Songdalen Rådhus
  av Torkelsen, Jan H., 21.10.13

  Fylkeskommunen med på spleiselag for gjennomføring av mulighetsstudie for Nodeland sentrum

  Songdalen kommune har søkt om økonomisk tilskudd til gjennomføring av en mulighetsstudie for...

  Les mer
 • Sørlandsparken
  av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

  Endringer i reguleringsplaner i Sørlandsparken må ta hensyn til dens regionale funksjon, trafikkforhold og kollektivtransport

  Kristiansand kommune har gitt fylkeskommunen melding om oppstart av planarbeid for endring av...

  Les mer
 • Øyesletta I Kvinesdal
  av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

  Jordbruksarealene på Øyesletta må sikres i et langsiktig perspektiv i ny kommunedelplan

  Kvinesdal kommune har varslet fylkeskommunen om at kommunen har startet planarbeid for rullering av...

  Les mer